DISCLAIMER

 

CHERRIES PEOPLE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen verzorgd door Cherries People.


INSCHRIJVINGEN

Voor je inschrijving en doormiddel van de inschrijving voor een cursus ben je bekend met de algemene voorwaarden van Cherries People  en geef je hierbij aan dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Na inschrijving en intake gesprek ontvang je per mail een factuur met onze betalingsgegevens. Je bent verzekerd van een plek nadat de betaling bij ons binnen is. 5 dagen voor de start van de cursus dient het cursusgeld bij ons binnen te zijn, anders vervalt de inschrijving.

Cursisten die zich later dan 5 dagen voorafgaand aan de cursus inschrijven, dienen het cursusgeld per omgaande te voldoen. Als cursist kun je de factuur indienen bij je ziektekostenverzekeraar om vergoeding aan te vragen. Als cursist dien je zelf in de polisvoorwaarden van je verzekeraar na te kijken of (een deel van) de cursus vergoedt wordt. Cherries People heeft hier geen enkele invloed op en kan je geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.


ANNULERINGEN

Bij geen deelname aan de cursus dient de cursist Cherries People hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij een annulering door de cursist geeft  je dit geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip tenzij dit anders is afgesproken.

Bij annulering door cursist geldt het volgende:

  1. Opsommingsteken Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang zal 100% van het gehele bedrag worden teruggestort.

  2. Opsommingsteken Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang zal 75% van het gehele bedrag worden teruggestort.

  3. Opsommingsteken Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort.

  4. Opsommingsteken Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang vervalt het recht op restitutie.


ANNULERINGEN DOOR CHERRIES PEOPLE

Het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht behoudt Cherries People. Bij minder dan 3 aanmeldingen voor een groepscursus is, gaat de cursus niet door. Dit wordt ruim  een week van te voren gecommuniceerd. In overleg kan er een nieuwe datum besproken worden, of er volgt restitutie van het lesgeld.


VERTROUWELIJKHEID

De docentes zullen de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en niet verstrekken aan derden.


AANSPRAKELIJKHEID


  1. Opsommingsteken Cherries People kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van onmogelijkheid tot nakoming van de gemaakte afspraken door overmacht of toedoen van derden.

  2. Opsommingsteken Deelname aan de cursussen is op eigen risico. Cherries People draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens de cursus / workshop.

  3. Opsommingsteken Cherries People is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.


BANK GEGEVENS

IBAN: NL69.ABNA.0621.3940.25, BIC: ABNANL2A

t.n.v. Cherries People


VOOR DE DUIDELIJKHEID

DISCLAIMER | CREDITS | VOLG ONS